Zarząd

Jerzy Cholewiński – Prezes Zarządu
Beata Chrabąszcz – Viceprezes Zarządu
Anna Sójka – Członek Zarządu

Anna Prządo – Przewodnicząca Rady Nadzorczej