Kontakt

"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Końskich
ul. Marszałka Piłsudskiego 26
26-200 Końskie

NIP: 658-000-09-93
REGON: 001060530

Telefon: 41 372 24 43

  • Sekretariat tel. (41) 372 24 43 nr wew. 20,
                      e-mail: sekretariat@konskie.spolem.org.pl
 
  • Dział Handlu i Produkcji tel. (41) 372 24 43 nr wew. 22, tel. (41) 372-34-26
                     e-mail: handel@konskie.spolem.org.pl, pss@konskie.spolem.org.pl                  
 
  • Administracja tel. (41) 372 24 43  nr wew. 26

                     e-mail: administracja@konskie.spolem.org.pl

  • Księgowość tel. (41) 372 24 43  nr wew. 21

                     e-mail: ksiegowosc@konskie.spolem.org.pl

  • Kadry            tel. (41) 372 24 43  nr wew. 23

 

  • Kasa             tel. (41) 372 24 43  nr wew. 27 

                     e-mail: kasa@konskie.spolem.org.pl

  • Ochrona Danych Osobowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                e-mail: iod@konskie.spolem.org.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Końskich, Marszałka Piłsudskiego 26, 26-200 Końskie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Końskich, Marszałka Piłsudskiego 26, 26-200 Końskie; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego pss@konskie.spolem.org.pl