Struktura

PZ – Prezesowi Zarządu podlegają:
DH – Dział Handlu i Produkcji

 • Centrum Hurtowo Detaliczne
 • Sklepy
 • Zakład Piekarniczo - Ciastkarski

AG – stanowiskowo ds. Administracyjno – Gospodarczych

 • Działalność Pomocnicza
 • Gospodarka Zasobami Spółdzielni
 • Funkcjonowanie biura

KW – Kontrola Wewnętrzna i Płace
MG – Magazyn
PE – Wiceprezesowi Zarządu ds. Ekonomicznych podlega:

 • KF – Dział Księgowo – Finansowy
 • OI  -  Obsługa Informatyczna

CZ – Członkowi Zarządu podlegają:

 • Samorząd
 • Sprawy organizacyjno – prawne
 • Sprawy Pracownicze
 • Obsługa Sekretariatu